Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Yrkesskadeerstatning

Alle arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom du får en yrkesskade eller yrkessykdom, vil du være omfattet av denne forsikringen. Det er imidlertid ikke alle skader eller sykdommer som oppstår i forbindelse med arbeid som omfattes av forsikringen. De viktigste tilstandene som omfattes, er personskader som skyldes en ”arbeidsulykke”, samt visse ”yrkessykdommer”.

Ifølge folketrygdloven defineres begrepet ”arbeidsulykke” som en plutselig og uventet ytre hending, eller som en konkret og tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i den skaddes arbeid. Belastningslidelser som oppstår over tid, er ikke omfattet. I praksis kan det være betydelig tvil om hvilke skadesituasjoner som omfattes.

Dersom du for eksempel er yrkessjåfør og blir skadet i en trafikkulykke under arbeid, vil skaden vanligvis være omfattet av både yrkesskadeforsikringen og bilansvarsforsikringen. Du vil ha krav på erstatning under den forsikringen som gir høyest samlet erstatning. Vanligvis behandles slike saker av bilansvarsselskapet fordi den forsikringen oftest gir høyest samlet erstatning.

Yrkessykdommer likestilles med yrkesskader. Sykdommer som for eksempel forgiftning eller kjemisk påvirkning (løsemiddelskader), hørselsskader på grunn av støy fra maskiner og lignende, samt lungesykdommer som skyldes påvirkning av for eksempel asbest, er eksempler på yrkessykdommer.

Du har krav på erstatning under din arbeidsgivers yrkesskadeforsikring, dersom du har fått en yrkesskade eller yrkessykdom. Yrkesskaden eller yrkessykdommen må meldes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiver hadde tegnet yrkesskadeforsikring i på skadetidspunktet. Videre må skaden/sykdommen meldes til NAV.

Gjennom arbeidsgiver, fagforening eller privat kan du være omfattet av andre forsikringer som kan komme til anvendelse i forbindelse med yrkesskaden. Dette kan f.eks. være ulykkesforsikringer eller uførepensjonsforsikringer.

Vi har spesialkompetanse på fagfeltet og kan bistå deg gjennom hele prosessen uansett hvor i landet du bor. Vi har hovedkontor i Sandvika, samt avdelingskontor i Ski og i Halden.

Les mer om yrkesskadeerstatning